//////
You are here: Home > Człowiek i emocje > RÓWNOWAŻENIE SZCZĘŚCIA

RÓWNOWAŻENIE SZCZĘŚCIA

Koncepcje, zgodnie z którymi szczęście jest równoznaczne z osiągnięciem dóbr trudno dostęp­nych: doskonałości, spokoju, harmonii, cnoty. Do czwar­tej wreszcie Cheap Oakleys — ujęcia najbardziej złożone, traktujące cheap Oakleys sunglasses szczęście jako zadowolenie z życia wziętego w całości, jako ogólnie dodatni bilans życiowy, wyrażający się w przeświadczeniu wholesale nfl jerseys dobrze przeżytego czasu istnienia. Nie chodzi tu cheap oakleys oczywiście o zadowolenie wąsko ‚pojęte ani też o minimalizm życiowy, bezkrytycyzm, niesta- By wianie sobie wysokich wymagań, ciasne wymiary za­skorupiałego bytowania. Idzie tu o zadowolenie płynące Cheap Jordans z urzeczywistnienia określonej koncepcji życia. W ta­kim ujęciu szczęście polega na poczuciu sensu i war­tości życia, których dostarcza treść stawianych sobie i osiąganych celów.

Comments are closed.